FANDOM


Jest to zachowanie polegające na działaniu na korzyść innym. Charakteryzuje się dobrowolnym ponoszeniem kosztów i poświęceniem przez jednostkę na rzecz innej jednostki lub grupy.

Altruizm występuje w sytuacji:

  • Górki - pomaganie jednostce, która dzięki temu znajdzie się w lepszej sytuacji, niż jednostka pomagająca
  • Dołka - pomaganie jednostce, która znalazła się w gorszej sytuacji niż jednostka pomagająca.


Ludzie mogą przyjmować różne strategie działania w odniesieniu do altruizmu:

  • nigdy nie pomagaj
  • zawsze pomagaj
  • pomagaj, z prawdopodobieństwem (uzyskania jakiejś korzyści, np. uznania w oczach innych)


Jest przeciwieństwem egoizmu.