FANDOM


Jest to technika używana między innymi w rozwiązywaniu problemów, trudnych sytuacji, często analizuje się swoje położenie przed podjęciem wyzwania. Polega ona na rozłożeniu na czynniki pierwsze złożonej całości, każdego aspektu analizowanej rzeczy. Każdy z elementów podlega analizie, i rozstrzyga się jaki jest nasz stosunek do nich, oraz jaki wpływ oraz znaczenie mają dla nas w analizowanym problemie.

Dzięki analizie można uporządkować posiadane informacje i zdecydować co dalej z nimi zrobić, najczęściej w taki sposób by mieć z tego jak najwięcej profitów. Częsta, praktycznie automatyczna analiza myślowa cechuje najczęściej osoby świadome, i jest przeciwieństwem lekkomyślności i poleganiu na szczęściu, i podejmowaniu niepotrzebnego ryzyka.