FANDOM


Jest to tok rozumowania, polegający na umiejscowieniu własnej osoby w centrum świata. Taka osoba jest przekonana o tym, że jest najważniejszą osobą, a świat kręci się wokół niej.

Egocentryzm jest objawem niedojrzałości i braku przystosowania do życia w społeczeństwie, jest jedną z cech charakteryzujących plebs.

Osoba egocentryczna postrzega świat wyłącznie z własnego punktu widzenia, poprzez opieranie się na własnych doświadczeniach, obserwacjach i przemyśleniach, a marginalizowanie opinii pochodzących od innych osób. Jest głęboko przekonana, że świat wygląda, jak jej się wydaje i na podstawie tego określa własne relacje z resztą otoczenia. Osoba taka uważa, że świat funkcjonuje zgodnie z jej mniemaniem, lub że najlepiej by było, gdyby funkcjonował, jak ona to postrzega. Efektem jest pogląd, iż wszyscy pozostali ludzie powinni postępować, jak uważa dana osoba, a szczególnie, że powinni postępować w określony sposób (najczęściej korzystny) wobec niej samej. Osoba egocentryczna często obraża i drwi z innych opinii, broniąc własnej, nawet w sytuacji, gdy ma przeciw niej setki argumentów.

Opis ten można z łatwością przyporządkować zarówno świadomemu, jednak świadczyłoby by to o ignorancji takiej osoby.