FANDOM


Jest to nadmierna lub wyłączna miłość do samego siebie. Egoista to osoba której działania są motywowane wyłącznie jej własnym interesem. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem nie zwracając zbytnio uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Patrzy na świat przez przez pryzmat korzyści możliwych do osiągnięcia. Nie uznaje systemu wartości społecznie akceptowalnych.

Egoizm często łączy się z egocentryzmem, arogancją, egotyzmem oraz megalomanią .

Jest przeciwieństwem altruizmu.

Egoizm etycznyEdytuj

Egoizm etyczny zakłada że człowiek podejmuje działania i decyzje które będę najlepsze dla niego, ale będzie działać zgodnie z ogólnie przyjętym kodeksem etycznym. Taki egoizm jest wskazany, stosują go osoby świadome. Pozwala on na czerpanie odpowiednich korzyści dla siebie, jak i dbanie o rzeczy ważne takie jak przyjaciele, związek, a także zaufanie odpowiedniego poziomu szacunku i zaufania w kręgu znajomych.