FANDOM


Jest to zbiór wartości, myśli i opinii, które są wskazówkami dla moralności. Ogólnie etyka zajmuje się tworzeniem teorii, które wskazują co jest dobre a co złe. Wyznacza pewne normy i standardy społeczne, które powinno się stosować dla osiągnięcia dobra ogólnego i stabilizacji życia społecznego.