FANDOM


Oznacza metodę radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół mechanizmy obronne są nawykowe i nieuświadomione. Wpływają znacząco na postrzeganie naszej osobowości i zachowania przez innych ludzi.

W pewnym nasileniu występują u praktycznie każdego człowieka, pełnią rolę przystosowawczą i są niezbędne. Często występują w przerośniętej formie jako nerwice lub fobie.

Za skrajny przypadek przerostu mechanizmów obronnych można nawet uznać psychozy w których wizja świata ulega takiemu zniekształceniu, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie.