FANDOM


Jest to stan psychiczny objawiający się strachem przed byciem ocenionym, a w konsekwencji zaszufladkowaniem przez ludzi.


/*

Osoby znajdujące się w środkowym przedziale kontinuum nieśmiałości są zwykle nieśmiałe, ponieważ brakuje im umiejętności społecznych lub wiary w samych siebie. Niektórzy nie posiadają umiejętności społecznych niezbędnych do tego, by mechanizm stosunków społecznych funkcjonował w ich przypadku bez zarzutu. Nie umieją zacząć rozmowy, poprosić o podwyżkę, czy przemówić na forum klasy. Innym brak pewności siebie potrzebnej do zrobienia tego, co uważają za słuszne.[...]


W najgorszych przypadkach nieśmiałość może przerodzić się w poważną postać nerwicy, paraliż umysłu, którego efektem może być depresją i który może znacząco wpłynąć na decyzje, o samobójstwie.


Inną zaletą nieśmiałości jest to, że osoba nieśmiała może do swoich kontaktów z ludźmi podchodzić

bardziej wybiórczo. Dzięki nieśmiałości możemy stanąć z boku, obserwować, a potem działać ostrożnie

i z pełną świadomością. Nieśmiali mają również bezpieczne poczucie, że nikt nie uzna ich za

nieprzyjemnych, zbyt agresywnych lub pretensjonalnych. Osoba nieśmiała może też łatwo uniknąć

konfliktów interpersonalnych i, w niektórych przypadkach, może być ceniona jako dobry słuchacz.

Szczególnie interesującym pozytywnym efektem nieśmiałości jest zapewniona dzięki niej anonimowość

i ochrona. Nieśmiałość sama w sobie może służyć jako maska, która sprawia, że osoba nieśmiała

pozostaje nie zauważona i nie wyróżnia się z tłumu. W warunkach anonimowości ludzie często czują

się wyzwoleni z okowów tego, „muszą", czy „powinni" robić. Zachowują się w sposób wolny ograniczeń

narzuconych przez konwencje społeczną. Jako przykład] mogą tu służyć okazje takie jak Ostatki, czy

Halloween, kiedy te anonimowość masek i kostiumów przyczynia się do widocznych zmian)

osobowości.Samoświadomość

Ponieważ główną zasadą nieśmiałości jest usuwanie się w cień, osoba nieśmiała bezustannie tłumi

mnóstwo myśli, uczuć i działań, które grożą ujawnieniem się. To w tym wewnętrznym świecie

psychicznym tak naprawdę osoba nieśmiała przeżywa swoje życie. Choć z zewnątrz wydaje się, że

człowiek nieśmiały zachowuje się spokojnie, wewnątrz znajduje się labirynt dróg myślowych, gdzie w

nieładzie zderzają się wrażenia, a sfrustrowane potrzeby tkwią w hałaśliwych korkach.

Najbardziej charakterystyczną zewnętrzną cechą osoby nieśmiałej jest ogromna samoświadomość.

Świadomość samego siebie, „bycie w kontakcie z samym sobą", wgląd w siebie są według wielu teorii

istotną składową zdrowej osobowości i stanowią cel różnych terapii. Jednak ta sama skłonność do

autoanalizy i oceniania swoich myśli, uczuć, gdy staje się obsesyjna, jest sygnałem zaburzeń

psychologicznych. Osoby nieśmiałe często zabrnęły aż tak daleko.
*/