FANDOM


Jest to klęska, niepowodzenie pewnego przedsięwzięcia. Następuje wtedy kiedy wynik podjętego działania, wyzwania jest dla nas niepomyślny, mimo poświęconej energii i czasu. Mogą być efektem niedostatecznego przygotowania, niegotowości do osiągnięcia celu, brakiem siły przebicia albo złych decyzji. Porażka może też być efektem tego że coś chce się zrobić za dobrze - tzw przedobrzenie.

Pozytywnym przeciwnieństwem porażki jest sukces.