FANDOM


Sukces
Jest to stan do którego się dąży, zrealizowany w przeciągu danego czasu, pomyślny wynik pewnego przedsięwzięcia. Miarą sukcesu mogą być zrealizowane plany, marzenia, szczęście, zdrowie, rzeczy materialne, zrealizowanie zadania lub wyzwania. Sukces osiąga się wtedy gdy spełnione zostaną wszystkie zamierzenia i oczekiwania. Następuje wtedy wyzwalacz - osiągnięcie celu.

Przeciwieństwem sukcesu jest porażka.