FANDOM


Good Luck
Pozytywna emocja, spowodowana doświadczeniami ocenianymi przez osobę za pozytywne. Uznawane jako uczucie radości i zadowolenia. Tym samym mianem określa się chwilowe powodzenie np. w grach losowych, oraz innych przypadkach.

Uznaje się że szczęście jest dziełem przypadku, wynikiem uśmiechu losu, można je uzyskać także dzięki zewnętrznym wydarzeniom takim jak pieniądze, władza, sukces.

Teoria szczęścia Edytuj

Wielu próbuje osiągnąć szczęście korzystając z przyjemności które są traktowane jako bardzo atrakcyjne. Bogactwo, władza, seks stają się często głównymi celami wytyczającymi kierunek działania. Jednak rzadko w ten sposób można poprawić jakość życia.

Szczęście jest możliwe, gdy posiadamy zdolność do osiągania pożytku z każdej rzeczy, jaką przynosi nam życie i potrafimi być coraz bardziej świadomi swoich myśli, uczuć, działań i pragnień. Nie wolno popadać w pułapkę stale rosnących oczekiwać i wiecznie niezaspokojonych nowych potrzeb, które czynią nas nieszczęśliwymi. Należy być otwartym na różnorodne doświadczenia, wiodąc barwne i aktywne życie. Dzięki temu cieszyć nas mogą nawet zwykle rzeczy, dopóki się nam nie nudzą i czerpiemy z nich przyjemność.

Człowiek może sam uczynić się szczęśliwym lub nieszczęśliwym jedynie zmieniając stan swojej świadomości.

"Jeżeli rzeczy zewnętrzne sprawiają ci ból, to nie one ci przeszkadzają, lecz twój o nich osąd. A ten osąd możesz zmienić."

Marek Aureliusz

Beznadziejne sytuacje należy obracać w wyzwania możliwe do podjęcia dzięki sile osobowości. Jakość życia nie zależy bezpośrednio od posiadanych rzeczy, zewnętrzych wydarzeń, przypadku, ani tego co myślą o nas inni. Najważniejszą sprawą jest to co sami myślimi o sobie, a radosne życie jest czymś, co każdy tworzy dla siebie indywidualnie. Za szczęściem nie wolno się uganiać, otwarty i świadomy umysł zawsze czeka nagroda w postaci szczęścia.


Dekalog charakteryzujący ludzi szczęśliwychEdytuj

  • potrafią podejmować decyzje (niekoniecznie doskonałe);
  • potrafią wyznaczać sobie cele;
  • ich cele są adekwatne, czyli odpowiednie do posiadanych umiejętności;
  • nie mają potrzeby stałego rywalizowania i porównywania się z innymi
  • są zaangażowani w to, co robią;
  • potrafią skupić się na teraźniejszości;
  • starają się zrozumieć sens wszystkich doświadczeń, jakie przynosi im życie;
  • biorą odpowiedzialność za swoje życie, nie obwiniają innych;
  • maja poczucie, że są wyjątkowymi, niepowtarzalnymi jednostkami, które mają swoje miejsce w świecie i specjalne zadania do wykonania;
  • wszystkiemu, co w życiu robią, starają się nadać znaczenie i sens.