FANDOM


Jedna z bazowych teorii. Krąg jest zamkniętą grupą znajomych dla danej osoby. Z czasem krąg się poszerza o dodatkowe osoby, np. siostra/brat/znajoma osoby pierwotnie należącej do kręgu. Osoby, które na stałe wchodzą w grupę również mogą wprowadzać ze sobą nowe twarze.

Ważną rzeczą jest przestrzeganie pewnej zasady, tj. nie łączenie kręgów. Pierwotne kręgi, np. ludzie z siłowni nigdy nie powinni poznać Twoich znajomych z pracy. Właściwie nic złego by się nie stało, gdyby się spotkali na ulicy, gdy akurat będziesz z kimś innym, ale łączenie tych kręgów, czyli wspólne wyjście ludzi z siłowni i pracy byłoby nieporozumieniem ze względu na fakt kurczących się możliwości - tracimy krąg, by stworzyć jeden scalony. Warto pamiętać że w każdym kręgu mamy inne łatki, możemy grać kogoś kim nie jesteśmy, szerzyć fałszywe informacje, dlatego świadome łączenie kręgów - z świadomością o korzyściach, zastąpione przez bezmyślne łączenie kręgów jest niekorzystne.

Przykłady kręgów:

  • ludzie ze szkoły
  • ludzie z osiedla
  • ludzie z siłowni
  • ludzie z pracy
  • znajomi siostry/brata/itp

Cechy KręgówEdytuj

Każdy krąg ma specyficzne cechy. Np:

  • stałe lokacje spotkań
  • czas spotkań
  • tematy rozmów
  • teksty i odzywki
  • poziom

Poziom odpowiada za ogólny klimat kręgu. W przypadku gdy składa się z głównie głupich ludzi, osoba mądrzejsza albo zacznie się dostosowywać do głupich albo stanie się liderem grupy, gdzie wszyscy będą starali dopasować się do narzuconego przez przywódcę poziomu.

W przypadku, gdy grupa zrzesza ludzi różnego pokroju poziom uśrednia się.

Dzięki różnorodności kręgów, każdy może być kimś innym w danym kręgu, elastycznie dopasowywać się lub narzucać własne idee i decyzje, dlatego właśnie nie warto łączyć kręgów.